Op het gebruik van deze website (www.houseofmea.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie 

Mea Interieurs streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Mea Interieurs niet in voor volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 

De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mea Interieurs aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Mea Interieurs en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail 

Mea Interieurs garandeert niet dat aan haar bezoeker gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Mea Interieurs te corresponderen, accepteert u dit risico. 

Hyperlinks 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Mea Interieurs heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud hiervan. Mea Interieurs aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites en derden. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Mea Interieurs zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en NIET commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Mea Interieurs daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.